Trailer nr 150 !

Grenlandsaksjonen sendte før jul trailer nr. 150 og 151 fullastet med familiepakker, utstyr til sykehus, barnehjem og skoler, samt flere tusen julegaver til fattige familier i landsbyer i Bacau fylke som ble utsatt for voldsom flom i høst. Alt arbeide etter flommen har vært rettet mot områder nord for Onesti.


STOR GIVERGLEDE: Givergleden har vært stor, og før jul sendte  Grenlandsaksjonen 2 trailere, trailer nr. 150 og 151 i rekken til Romania med pakker. FOTO: PER-EIRIK HEKKELSTRAND, VARDEN