Grenlandsaksjonens styre

Grenlandsaksjonen er en medlemsorganisasjon, som har årsmøtet som sitt høyeste organ.
Alt arbeid som utføres i Grenlandsaksjonen er ulønnet frivillighetsarbeid.

Ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon:

Stilling Navn Tlf
Leder Geir Arild Tønnessen 90 73 73 73 /
97 79 19 19
Nestleder Hilde Sletten 91 63 69 17 /
97 50 46 65
Sekretær Leif Olav Jørgensen

91 13 39 36

Kasserer Ragnhild Hyni Olsen

48 07 01 67

Styremedlem Helge Gunnerød

91 11 47 71

Styremedlem Thor Søtvedt

97 16 53 58

Styremedlem Rolf Ringsevjen

90 89 40 62

Varamedlem Erik Bystrøm

97 54 13 13

Varamedlem Magne Brækken

90 53 48 11

Utvalg

Stilling Navn Tlf
Pakking / Kontor / Koordinering Aase Søtvedt
Ragnhild Hyni Olsen

97 17 37 37
48 07 01 67

Økonomi Geir Arild Tønnessen
Rolf Ringsevjen
Ragnhild Hyni Olsen
Helge Gunnerød
Erik Bystrøm

90 73 73 73
90 89 40 62
48 07 01 67
91 11 47 71
97 54 13 13

Lager / Transport / Klargjøring Thor Søtvedt
Rolf Ringsevjen
Leif Olav Jørgensen

97 16 53 58
90 89 40 62
91 13 39 36

Prosjekter

Geir Arild Tønnessen
Hilde Sletten
Erik Bystrøm
Leif Olav Jørgensen
Magne Brækken

90 73 73 73 
91 63 69 17
97 54 13 13
91 13 39 36
90 53 48 11

PR / Arrangementer Hilde Sletten

91 63 69 17 /
97 50 46 65 

Bruktbutikk Ann-Karin Nilgard

98 86 44 54

Dyrsku'n

Stilling Navn Tlf
Hovedansvar Rolf Ringsevjen
Thor Søtvedt

90 89 40 62
97 16 53 58

Utstillercamp / Bestilling av plass Magne Thygesen

93 04 73 03