Grenlandsaksjonens styre / utvalg

Grenlandsaksjonen er en medlemsorganisasjon, som har årsmøtet som sitt høyeste organ.
Alt arbeid som utføres i Grenlandsaksjonen er ulønnet frivillighetsarbeid.

Ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon:

Stilling Navn Tlf
 Leder  Geir Arild Tønnessen  90 73 73 73 /
 97 79 19 19
 Nestleder  Hilde Sletten  91 63 69 17 /
 97 50 46 65
 Sekretær  Leif Olav Jørgensen

 91 13 39 36

 Kasserer  Ragnhild Hyni Olsen

 48 07 01 67

 Styremedlem  Thor Søtvedt

 97 16 53 58

 Styremedlem  Rolf Ringsevjen

 90 89 40 62

 Styremedlem  Magne Brækken

 90 53 48 11

 Varamedlem  Erik Bystrøm

 97 54 13 13

 Varamedlem  Helge Gunnerød

 91 11 47 71

Utvalg

Stilling Navn Tlf
 Pakking / Kontor /   Koordinering  Aase Søtvedt
 Ragnhild Hyni Olsen

 97 17 37 37
 48 07 01 67

 Økonomi  Geir Arild Tønnessen
 Rolf Ringsevjen
 Ragnhild Hyni Olsen
 Helge Gunnerød
 Erik Bystrøm

 90 73 73 73
 90 89 40 62
 48 07 01 67
 91 11 47 71
 97 54 13 13

 Lager / Transport /
 Klargjøring

 Rolf Ringsevjen
 Thor Søtvedt
 Leif Olav Jørgensen
 Gunnar Hvale
 Erik Bystrøm

 90 89 40 62
 97 16 53 58
 91 13 39 36
 99 51 01 26
 97 54 13 13

 Prosjekter Romania/Ukraina

 Geir Arild Tønnessen
 Hilde Sletten
 Erik Bystrøm
 Leif Olav Jørgensen
 Magne Brækken

 90 73 73 73 
 91 63 69 17
 97 54 13 13
 91 13 39 36
 90 53 48 11

 PR / Arrangementer  Hilde Sletten

 91 63 69 17 /
 97 50 46 65 

 Bruktbutikk  Ann-Karin Nilgard

 98 86 44 54

Dyrsku'n - Grenlandsaksjonens utstillercamp

Stilling Navn Tlf
 Hovedansvar

 Leif Olav Jørgensen
 Erik Bystrøm
 Geir Arild Tønnessen

 91 13 39 36
 97 54 13 13
 97 79 19 19

 Utstillercamp /
 Bestilling av plass

 Magne Thygesen

 93 04 73 03