Skylling, bretting og stapping ga 10.000 kroner

Det lønner seg å skylle, brette og stappe kartongkubber. Det kan Grenlandsaksjonen skrive under på. Blant flere tusen deltakere, stakk Grenlandsaksjonen av med seieren i dette kvartalet og sikret seg dermed 10 000 kroner i Returkartonglotteriet.

Tekst: Heidi Viki, Renovasjon i Grenland
Foto: Geir Arild Tønnessen

__________________________________

En innlevert kartongkubbe med påskriften Grenlandsaksjonen samt telefonnummer ble trukket ut som vinner i det nasjonale Returkartonglotteriet i regi av Grønt Punkt Norge AS. Stor innsats med skylling, bretting og stapping for miljøet har dermed blitt lønnsomt på flere måter. I tillegg til at miljøet vinner når vi gjenvinner våre ressurser får også Grenlandsaksjonen en påskjønnelse for innsatsen.

Det er ingen som vet hvem som faktisk skrev på kartongen, men i følge dem selv er det flere blant dem som skyller, bretter og stapper drikkekartonger. Det viser bare hvilken flott gjeng dette er. De arbeider frivillig for en god sak og i tillegg gir de bort muligheten for egen gevinst ved å skrive organisasjonens navn og adresse på kartongkubben.

Grenlandsaksjonen
Grenlandsaksjonen hjelper andre som ikke har så mye ved å samle inn og sende videre brukte klær og gjenstander som sannsynligvis ellers ville blitt kastet. Alt arbeid som utføres i Grenlandsaksjonen er frivillighetsarbeid, og mange bruker all sin fritid på dette meningsfylte arbeidet.

Vi i Renovasjon i Grenland synes det er flott at en organisasjon som Grenlandsaksjonen blir trukket ut som vinnere i Returkartonglotteriet. Grenlandsaksjonen er et svært godt miljøtiltak på flere områder og de viser tydelig at kildesortering, gjenvinning og gjenbruk i praksis gir positiv gevinster. Les mer her
 
Grenlandsaksjonen - vinnere av Returkartonglotteriet lite bilde

Heidi Viki fra Renovasjon i Grenland møtte ildsjelene
hos Grenlandsaksjonen og gav dem beviset for gevinsten

Visste du at...

  • I Norge forbruker vi over to millioner drikkekartonger daglig. Totalt er forbruket på vel 750 millioner drikkekartonger. Det tilsvarer over 20.000 tonn.
  • Hver innbygger produserer i gjennomsnitt 420 kg avfall hver i året (2009).
  • Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber og kan ha både seks og syv nye liv fremfor seg.
  • Utsorterte drikkekartonger brukes til produksjon av bl.a. frokostblanding- og frossenpizza esker.