Siste frist er 31. desember!

Siste frist for å få skattefradrag for gaver til Grenlandsaksjonen for inntektsåret 2009 er 31. desember!

Innen den datoen må pengene være registrert på vår konto. Alle beløp mellom 500 kroner og 12.000 kroner i skatteåret vil man få skattefredrag for. 
Grenlandsaksjonen melder beløpet gitt i løpet av året til Skattedirektoratet, og beløpet vil fremkomme på skatteoppgjøret ditt.

Grenlandsaksjonen bankkonti: 6250.05.01516 eller 2610.14.64228


Ordningen gjelder både privatpersoner og bedrifter!

Spørsmål? Ring mobil 91 63 69 17