dsc_0486

Flott ungdom med innsats for andre!

Tolv ungdomsskoleelever fra Skauen kristelige skole i Skien tok valgfaget sitt på skolen på alvor. "Innsats for andre" resulterte i pakking av to trailere stappfulle av hjelp til Romania!

Onsdag 25. mars ble to påsketrailere lastet opp i Skien. Som vanlig stilte vårt trofaste "lastekorps" opp, men i tillegg kom 12 flotte ungdomsskoleelever fra Skauen Kristelige skole for å delta på opplastingen. De har et valgfag som heter " Innsats for andre". Og innsats for andre valgte de å gjøre for Grenlandsaksjonen.
De gjorde en solid jobb gjennom hektiske timer lastetimer, og var til stor hjelp!

Tolv flotte ungdommer fra Skauen kristelige skole hjelp til med lastingen

- De uttrykte begeistring og stor iver, og flere av dem ønsker å bidra ved senere anledninger også, sier Hilde Sletten i Grenlandsaksjonen.
Vi ønsker å gi en stor takk til dere flotte ungdomsskoleelever for at dere bryr dere! Andre mennesker får nå i påsken stor glede av den omsorgen dere har vist! Og dere er hjertelig velkommen tilbake!

Ungdommene fra Skauen kristelige skole hjalp til både på lageret og med lastingen inne på trailerne. Flott innsats!

Trailerne er nå på vei til Romania med hjelp og "dråper av håp" til et hardt prøvet folk. Pakkene som blir delt ut i dagene som kommer blir kjærkomne gaver til Rumenere som skal feire sin ortodokse påske i April.
Neste transport fra Grenlandsaksjonen er sommertransporten med opplasting onsdag 17. Juni. Vi trenger klær og annet utstyr for å få til dette, så rydd i skuffer og skap


En stor takk til alle som støtter Grenlandsaksjonen arbeid. Vi ønsker dere alle en God og Velsignet påske