12181208.

BLI MED PÅ JULEGAVE-AKSJON!

For første gang kan vi ikke sende juletrailer til Romania. Coronabølgen skyller på nytt innover landet, og smitte- og dødstall er skyhøye.

 Situasjonen er så uoversiktlig og vond, at vi har måttet avlyse og utsette årets juletrailer. Men vi ønsker å dele ut julegaver til barna - så mange gaver som mulig !

Grenlandsaksjonen i Norge var klar for å sende trailer - med familiepakker, sykehusutstyr og julepakker til barna! Det går ikke, da vårt mottakerapparat er "lammet" av epidemien. Men vi gir oss ikke. Julen er barnas høytid også i Romania. Vi vil gjøre noe for dem, og ber om din hjelp!

Gi en gave - 100.- / 200.- eller det beløpet som du velger selv. Da kjøper vi inn gaver i Romania, som vårt hjelpeapparat vil dele ut på barnehjem, til hjemmeværende skoleelever og barn i vanskeligstilte familier!

Send din gave på Vipps nummer 222, eller bankkonto 6250.05.01516! Skriv "Julegave".

Oppdatering på innsamlingen kommer 🙂