Pexels image

AUKSJONEN ER UTSATT !

Salgs-auksjonen som skulle vært holdt lørdag og søndag er utsatt!

Dette beklager vi, men det er årsaker som ligger utenfor vår kontroll.
Vi kommer med ny info når auksjonen skal avholdes.