Årsrapporter

 

 

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSAKSJONEN 2014

Grenlandsaksjonens 25-års jubileum preget mye av arbeidet gjennom hele 2014. Jubileumstur, jubileumstrailere og jubileumsfest ga oss både inspirasjon, tilbakeblikk og bekreftelse på at vårt arbeide er like viktig i dag som når vi startet opp. 25 år med spontanaksjon har satt sine spor i mange medhjelpere i aksjonen, samtidig som vi gjennom alle år, og spesielt rundt dette jubileet har fått svært mange tilbakemeldinger både fra enkeltpersoner og myndigheter i Romania med takk, og bønn om mer hjelp.

Et høydepunkt i 2014 var åpning av krisesenteret og flerbrukshuset i Agas. Det ble offisielt innviet i september. Etter mange måneder med prosjektering og bygging var ventetiden over og det nye senteret ferdigstilt. Det betyr at Agas og kommunene rundt har fått sitt krisesenter, aktivitetshus, verksteder og grendehus.

Denne åpningen ble foretatt under det som i selg selv også var et høydepunkt for 2014, nemlig jubileumsturen. 62 personer var med på en 10 dagers reise til Romania i september. Turen inneholdt store variasjoner og kontraster der deltakerne fikk se alt fra palasset i Bucuresti til familiers elendighet på landet. Forventningene til turen var store, og Grenlandsaksjonen ga deltakerne god valuta for egenbetalingen på turen.

Det ble også arrangert jubileumsfest i desember. Over 60 personer var tilstede på Skagerak Arena til festkveld med god servering, mange flotte hilsener og god stemning.

Pakking av familiepakker, reparasjon av svært mye utstyr, klargjøring for transporter, gjennomføring av prosjekter, bruktbutikk og camping på Dyrsku’n har betydd stor aktivi-tet i alle ledd av organisasjonen rundt om i det ganske land gjennom hele 2014.

Også i 2014 har vi i hovedsak kanalisert hjelpen innenfor vårt ordinære definerte hjelpeområde i Bacau fylke. Grundig planlegging av transporter og utdeling der vi tar for oss område for område har betydd at vi også dette året har oppsøkt landsbyer som tidligere ikke har fått nevneverdig hjelp. Når nå hjelpen kom var det til stor glede og takknemlighet.

Hjelpen har bestått av familiepakker til familier i landsbyer, mengder av diverse handikaputstyr til institusjoner og skoler. Det har blitt sendt mye utstyr til sykehuset i Onesti, utstyr til Bogdana, Agas og en rekke andre steder.

Grenlandsaksjonens prosjektarbeid har også innbefattet en fortsettelse av samarbeidet med fagforening på klesfabrikken i Tg. Trotus. Camping/parkering på Dyrsku’n ble også gjennomført i 2014
.
Fadderskapsordningen er viktigere enn noen gang for driften av barnehjemmet i Pascani. Vi har i 2014 fått flere faddere, og det vil være en prioritert oppgave å videreføre driften av dette hjemmet.


2014

Vi sendte i alt 9 trailere til Romania i 2014, inkl. samarbeidstrailer fra Nordagutu.


FAMILIEPAKKER

Familiepakkene er og blir vårt flaggskip – og tusenvis av familier har mottatt konkret hjelp i en vanskelig situasjon. Det ble samlet inn, pakket og videresendt 7.900 pakker.
Grundig planlegging av utdeling er enormt viktig. Vi har i inneværende år hatt stor hjelp i arbeidet av prester, myndigheter og politi. Marianas store talent for å legge til rette for alle utdelingene er uvurderlig.
Det er mange opplevelser ved pakkeutdelinger. En hendelse under jubileumsturen tas med i årsrapporten:
Lacramioara Tasala (37) sto i kø og fikk pakke til familien sin fra Grenlandsaksjonen i 1992. Hun var da 15 år gammel. 22 år senere sto hun i kø igjen – denne gangen sammen med sin egen datter. Familien sliter fortsatt, og fikk en ny pakke av oss nå i september. -Jeg håper dere selv forstår hvilken gave det er å få en familiepakke, sier hun til Grenlandsaksjonen.


JULEPAKKER, BARNEHAGEPAKKER, ARRANGEMENT I BREKKEPARKEN, JULEKONSERT

Julekonserten i Skien kirke ble i år flyttet til siste søndag før jul. Dette etter at «vår» søndag i år ble opptatt med et arrangement i kirkens egen regi.
Vår lille skepsis på forhånd om hvordan dette ville gi utslag i publikumstilstrømning ble heldigvis gjort til skamme!

Operagutta og solister, flott sigøynermusikk og Adventsangerne trakk full kirke, og spennvidden i reportoaret gjorde at dette nok er vår beste konsert så langt.

Konserten ga oss et veldig godt tilskudd i økonomien, samt at profileringen av Grenlandsaksjonen er en meget viktig del av dette konsertkonseptet.

Årets ”motsatt” julekalender i barnehager og i Brekkeparken samlet inn langt over 1.000 julegaver. Disse ble delt ut på juletrailerne.

Det tradisjonsrike arrangementet i Brekkeparken første søndag i advent var vellykket. Som vanlig hadde mange barn med seg gaver til julenissene! Vi solgte pølser og gløgg som ga oss et bra overskudd.


RULLESTOLER, SYKEHUSUTSTYR ETC.

Det ble sendt om lag 155 rullestoler, 290 gåstoler, 2 undersøkelsesbenker, 40 sykler og barnevogner.
I tillegg kommer alt porselen, gardiner og tepper, sengetøy og dyner, soveposer og mye leker.
I 2014 sendte vi en hel trailer med utstyr utelukkende til sykehuset i Onesti. Den inneholdt bl.a. 40 sykehussenger og mye annet utstyr til sykehusavdelingene.
Mye utstyr har også gjennom 2014 blitt kanalisert gjennom andre organisasjoner.


ANNET

Det er fortsatt gitt mye teknisk utstyr til skoler og institusjoner. Bl.a. 100 PC-er, skrivere og annet datautstyr.
Det ble også sendt utstyr til institusjoner og sykehus.
Vi får fortsatt alt overskytende av klær fra ”Russeservice”, bl.a. russekjeledresser. Dette er ompakket og deles ut ved siden av familiepakkene.


CAMPING DYRSKU’N

Grenlandsaksjonen videreførte i 2014 campingplassdriften på Dyrsku’n! Det er enormt mye arbeid, men det gir oss også gode inntekter. Vi har besluttet at dette blir en årlig foreteelse.


VERDI

Verdien av det vi sendte i 2014 anslås til ca. 14,5 millioner kroner
Dette inkluderer verdien av varene som er sendt, samt verdien av arbeidsinnsatsen.


DAGHJEMMET / BARNEHJEMMET OG UNGDOMSHJEMMET I PASCANI

En anstrengt økonomi gjør jobben på hjemmet vanskelig og meget utfordrende. Mye innsats går til å skaffe økonomiske midler for å drifte på det nivået som vi ønsker dette hjemmet skal ligge på. Inntekter fra staten er redusert, og tidligere bidragsytere i Tyskland har uteblitt.
Daglig leder Dorin har måttet avslutte sin jobb i Bucuresti for å samle alle krefter inn i driften i Pascani. Hans lønn fra tidligere jobb gikk som kjent inn som midler direkte i driften i Pascani. Hans arbeidskraft er meget viktig, men samtidig er det nå færre økonomiske midler å spille på.
Pengene som kommer fra fadderordningen i Grenlandsaksjonen er viktigere enn noen gang, og vi ønsker flere faddere! Vi fikk mange nye faddere i 2014, og det blir en prioritert oppgave å sikre driften fremover.
Barna på barnehjemmet i Pascani får enorm omsorg, mat og skolegang. Vi kan være stolte over at vi kan hjelpe!
Hjemmet har til enhver tid 30 - 32 barn – i alderen 0 til 18 år. Et klart mål for årene deres på barnehjemmet er en komplett skolegang, og flere av barna har fått sin universitets-utdanning!
Fadderordningen vår går ut på at norske familier / bedrifter gir månedlige beløp gjennom Grenlandsaksjonen.

Grenlandsaksjonen er som kjent godkjent som organisasjon for skattefrie gaver, og det betyr at givere kan få skattefradrag for den gaven som gis til Grenlandsaksjonen.


PROSJEKTER
Grenlandsaksjonens prosjektmidler fra Torunn og Oles stiftelse har blitt brukt på flere prosjekter.
En stor begivenhet for oss – men mest for folket i Agasområdet var når krisesenteret og flerbrukshuset i Agas ble offisielt innviet i september. Etter mange måneder med prosjektering og bygging var ventetiden over og det nye senteret ferdigstilt. Det betyr at Agas og kommunene rundt har fått sitt krisesenter, aktivitetshus, verksteder og grendehus.
-Dette er en stor dag, og vi er evig takknemlige. Varaordføreren i Agas Florinel Rata og den lokale «allemannspresten» Gheorghita Pascu er full av lovord for det nye senteret. Ideen til et slikt senter kom fra presten og kommunen. De så behovet, men der stoppet det. Man hadde verken penger eller gjennomføringskraft til å bygge det.
-Vi har hatt et meget stort behov for et slikt senter, men når ideen kom, så stoppet det der. Da kom Grenlandsaksjonen på banen, og se på hvilket senter vi kan åpne her i dag, sier de Rata og Pascu.
-Grenlandsaksjonen har vært "pågående" konsulenter og på mange måter en byggeledelse. . -Vi er stolte, og har grunn til å være stolte. Et slikt samarbeid har få sett maken til. Grenlandsaksjonen har investert en halv million kroner i dette prosjektet, og det er verd hver krone, sier Grenlandsaksjonens representant i Romania, Mariana Iftime.
Nå skal vi få lov til å vise omsorg, aktiviteter, læring og ha et fellesskap. Bygget ligger på kirketomta, men det er til bruk for alle. Og alle bruker det allerede. I kjellerseksjonen har det allerede blitt en stor aktivitet blant ungdommen. - Her må også aktivitetene utvikle seg mens tiden nå går, sier Pascu, som er stolt over at man kan tilby landsbyen stor variasjon i tilbudet på senteret.


BRUKTBUTIKK

Grenlandsaksjonens bruktbutikk i Skien hadde i 2014 en omsetning på 98.412 kroner. Kjell Ekornrød er ansvarlig for butikken i Skien.
Bruktbutikken på Tjøme er den viktigste inntektskilden for avdelingen der.


KONTAKTER I ONESTI

Grenlandsaksjonen har et omfattende kontaktnett i Romania som vi benytter flittig. Dette både som hjelp under transporter og når vi selv ikke er til stede i Romania. Mariana og Viorel Iftime gjør en fantastisk jobb for oss. De jobber uavbrutt gjennom hele året, og legger til rette for Grenlandsaksjonens totalte drift. Det gjelder alt av steder der vi skal dele ut varer, drifter våre prosjekter og holder kontakt med myndigheter på alle plan.
Vi har meget god kontakt og har intensivert samarbeidet med ny ordfører og andre kommunepolitikere i Onesti, samt myndighetene i Pascani.

Også samarbeidet med de kommunene som vi deler ut varer i er meget bra.
Under utdelinger i kommunene har vi hatt god hjelp av politi og andre myndigheter.


KONTOR / LAGER

Vårt kontor i Mælagata i Skien har vært fast betjent av følgende personer: Sigbjørn Sletten, Lars Uno Moe, Aase Søtvedt, Asbjørn Strømme og Jan Erik/Inger Marie Grini.
Ragnhild Ekornrød og Ole Jan Semb har også stilt opp ved behov.

Åpningstidene er kl. 10-14 alle virkedager, samt 18-21 på mandager.

Rolf Ringsevjen har ansvar for medlems- og fadderskapsregisteret. Siste året har det blitt innført KID-ordning på alle innbetalinger til Grenlandsaksjonen.

Arne Liljeberg har stått for innhenting av utstyr fra hjelpemiddelsentralen i Skien. Kjell Ekornrød henter jevnlig fra hjelpemiddelsentralen i Larvik/Vestfold.
Ole Hansen er ansvarlig for all innhenting, reparasjon og klargjøring av datautstyr.


KONTOR / LAGER/ BIL I ONESTI

Grenlandsaksjonens leilighet blir benyttet som kontor / lager og til overnatting i Onesti. Bilen er meget verdifull for oss!


PAKKING / OPPLASTING

Pakkingen av familiepakker på mandagene fungerer fortsatt meget bra, og det er et enormt frivillig arbeid som også gjøres med forberedelser til transportene. Det er også mye pakking på andre ukedager. Aase Søtvedt som er pakkeansvarlig koordinerer pakkingen.
Det er oppmuntrende at vi fikk nye medhjelpere også i 2014, og hver eneste en gjør en meget stor innsats!

Flere av avdelingene har også sine faste pakkedager, hvor trofaste ildsjeler bidrar med store mengder familiepakker og annet utstyr, i tillegg til basarer og lignende.

Pakkegjengen viser stor entusiasme, og takket være deres innsats er familiepakkene fortsatt ”grunnsteinen” i vårt arbeid. Pakkene våre er ”kvalitetspakker”, og våre venner i øst venter på nye sendinger.

Ved hver opplasting stiller det opp et trofast lastekorps. Disse folkene er meget drevne, så bilene fra oss er profesjonelt og sikkert lastet. Fast innslag på disse lastekveldene er servering av mat, noe som bidrar til å høyne det sosiale tilsnittet. Takk til Ragnhild Ekornrød, Bjørg og Sigbjørn Sletten!


ØKONOMI

Grenlandsaksjonen hadde en omsetning på kroner 2.030.182 i 2014, mot 1 850 800 året før.
Basert på årets aktivitetsresultat og utsiktene fremover, er årsoppgjøret avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen forhold som tilsier en annen vurdering.
Selve driften av aksjonen blir finansiert av inntekter fra medlemskontingenter og lotterier.
Vi vil rette en takk til alle pengegivere. Forskjellige aksjoner har satt oss i stand til å gi mer hjelp gjennom prosjekter.


MEDLEMMER/FADDERE

Grenlandsaksjonen har pr. 31.12.14 registrert 331 enkelt- og familiemedlemsskap, mot 343 året før.
Det er registrert 58 faddere.


AVDELINGER

Grenlandsaksjonen har 20 avdelinger / innsamlingssteder utenom Grenland. Disse gjør hver en meget stor innsats, og er alle meget gode ambassadører for Grenlandsaksjonen.
Mange arbeider jevnt over hele året, mens noen jobber hovedsakelig mot påske/sommer/jule-transportene.


MEDIA / PR

Jevnlig informasjon har blitt sendt på SMS til de som har meldt seg på denne adresselisten. Internettsidene våre er oppdatert på siste nytt, og er flittig besøkt.


STYRE / LEDELSE

Etter årsmøtet 11. mars 2014 har styret hatt følgende sammensetning:

Geir Arild Tønnessen leder, Hilde Sletten nestleder, Ole Jan Semb sekretær, Helge Gunnerød kasserer.
Styremedlemmer: Ragnhild Hyni Olsen, Leif Olav Jørgensen og Kjell Ekornrød.

Varamedlemmer: Odd Andreassen og Rolf Ringsevjen.


Det er avholdt 9 styremøter og ett informasjonsmøte på Mæla i 2014.


TAKK

Grenlandsaksjonen har gjennom hele 2014 jobbet som en aktiv, viktig og troverdig hjelpeorganisasjon, med et stort antall frivillige på mange områder.
Vi vil rette en stor takk til vår pakkegjeng, lastemedhjelpere, innsamlingskontakter, avdelingene, sjåfører, kontorpersonalet, forretningsforbindelser og andre som støtter her hjemme, og våre medarbeidere i Romania.


En spesiell takk til givere av så vel familiepakker som utstyr og penger.
Sammen har vi gjort livet litt lettere for våre venner i øst.


Skien, 10. mars 2015
Styret