Årsmøtet avholdes torsdag 12. mars

Telemark sine lokaler i Skien kl. 18.30. (inngang Skistredet)

Vanlige årsmøtesaker. 

Valg.

Saker som medlemmene ønsker skal bli behandlet på årsmøtet må leveres til styret innen torsdag 5. mars 2009.

På grunn av bevertning ber vi om påmelding til årsmøtet innen tirsdag 10. mars. 
Påmelding skjer til kontoret - tlf. 35 53 11 00 eller på e-post: post@grenlandsaksjonen.no
 

Styret