Pexels image

Årsmøte tirsdag 7. mars 2023!

Til Grenlandsaksjonens medlemmer:
Det innkalles til årsmøte tirsdag 7. mars 2022 kl. 18.00.

Årsmøtet avholdes i Kirkestua, Skauen kirke, Skauenvegen 17B i Skien.

Det blir vanlige årsmøtesaker - og saker som ev. ønskes behandlet på årsmøtet må leveres leder senest tirsdag 28. februar 2022.

Det blir også bevertning, og vi ber derfor om påmelding innen fredag 3. mars. Ring 35 53 11 00.

Velkommen!

Mvh Styret