unknown

3.111 kroner fra Lions Club Porsgrunn

Lions Club Porsgrunn ga 3.111 kroner til Grenlandsaksjonen. Pengene kom inn på møtet i klubben der Grenlandsaksjonen fortalte om vår aktivitet. - Møtet med Grenlandsaksjonen berørte oss i Lions, sier Erik Bystrøm.

 - Det var sterkt å se igjen mange av bildene, sier Erik Bystrøm. I dag er han varaordfører i Porsgrunn og var tidligere en aktiv person i Grenlandsaksjonen. Han satt også over en periode i styret, og var da kasserer.

- Det er vansklelig å forholde seg til hvor dårlig familier og barn fortsatt har det der nede. Når jeg sammenlikner forholdene til mine barnebarn, satt opp mot de enormt kummerlige forholdene i Romania, så setter det tankene i gang.

Det som ble vist av bilder, og det folkene fra Grenlandsaksjonen fortalte om forholdene i dag, berørte medlemmene, sier Bystrøm.

Helge Gunnerød og Kjell Ekornrød fra Grenlandsaksjonen takket for invitasjonen og pengene som ble gitt til Grenlandsaksjonens arbeide blant barn i Romania.